Αρχική Επικοινωνία GR EN

ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΟΣκοπός-Στόχοι

Σκοπός-Στόχοι

 

 

Σκοπός- Στόχοι

 

 

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας στο Δημοτικό χρησιμοποιούμε μεθόδους που ενεργοποιούν το μαθητή και τον εμπλέκουν στη μαθησιακή διαδικασία. Πρωταρχικός στόχος στο Δημοτικό σχολείο είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη εκπαίδευση καθώς και η ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, σε γνωστικό,συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο.

 

Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και το περιβάλλον για:

 

 • Καλλιέργεια της ικανότητας ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου στην αρμενική και ελληνική γλώσσα.

 

• Επαφή και γνωριμία με τον αρμενικό πολιτισμό και ιστορία.

 

• Κατανόηση και χρήση βασικών μαθηματικών εννοιών.

 

• Απόκτηση τεχνολογικών και ψηφιακών γνώσεων.

 

• Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της λογικής κρίσης.

 

• Κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων.

 

• Ανακάλυψη και καλλιέργεια των ατομικών του ταλέντων.

 

• Ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

 

• Διαμόρφωση συνείδησης δημοκρατικού πολίτη.

 

• Ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει τον πολιτισμό και την τέχνη.