Επικοινωνία Αρχική GR EN

ΑρχικήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔιδακτικές Μέθοδοι

Διδακτικές Μέθοδοι

 

 

 Διδακτικές Μέθοδοι

 

 

 

 

 

  

  • Διαθεματική προσέγγιση:  Η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα και προσεγγίζεται μέσα από τη συλλογική διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα κριτήρια των μαθητών. Είναι μια σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος, που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων.

 

 

  • Oμαδοσυνεργατική μάθηση και διδασκαλία: Τα παιδιά ασκούνται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να παίρνουν αποφάσεις, να προγραμματίζουν δραστηριότητες, να συνεργάζονται αποδοτικά, να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους, να εκφράζουν τις σκέψεις τους με ακρίβεια, να ασκούν κριτική, να συζητούν εποικοδομητικά, να εξελίσσουν τις πνευματικές τους ικανότητες, να εκφράζονται αυθόρμητα, να αναπτύσσουν τις χειροτεχνικές τους δεξιότητες, να γίνονται ικανοί για αποτελεσματικότερη μη γλωσσική επικοινωνία.

 

 

  • Βιωματική μάθηση: Το σχολείο προβάλλει τα βιώματα των παιδιών και τα επεξεργάζεται σε ένα πλαίσιο ισότιμης επικοινωνιακής σχέσης, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να επεξεργαστούν υπαρκτές καταστάσεις και να καταλήξουν σε συμπεράσματα, ύστερα από μια διεξοδική επεξεργασία. Τα παιδιά έχουν δική τους άποψη, δική τους γνώμη και δεν αναμασούν ξένες απόψεις.

 

 

  • Μέθοδος PROJECT: Η µεθοδολογία Project είναι µία σύνθετη µορφή διδασκαλίας, µάθησης και έρευνας µε κύρια χαρακτηριστικά την πρωτοβουλία των µαθητών, την αυτονοµία και την αυτενέργειά τους, τη σύνδεση πνευµατικής και χειρωνακτικής εργασίας, την οµαδική δράση και τη συµµετοχή όλων στη διδακτική διαδικασία. Η µεθοδολογία Project µε τον τρόπο που εκδηλώνεται δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να εφαρµόσει πολλές αρχές της σύγχρονης διδακτικής όπως παιδοκεντρικότητα, εποπτεία, σύνδεση σχολείου µε τη ζωή, καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και να βελτιώσει σηµαντικά τόσο το ψυχολογικό κλίµα της τάξης όσο και την απόδοση των µαθητών.