Επικοινωνία Αρχική GR EN

ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΟΕγγραφές- Νομοθεσία

Εγγραφές- Νομοθεσία

 

 

Εγγραφές- Νομοθεσία

 

 

Στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται οι μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

 

Συγκεκριμένα για το σχ. έτος 2021-22 στην Α' τάξη Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Πρωτότυπα)

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  

α) Πιστοποιητικό γέννησης: Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (my school). Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στο Δημοτικό αφού προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένα.

 

 

β) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Α.Δ.Υ.Μ (χαρτί για τον παιδίατρο).

 

 

γ) το βιβλιάριο υγείας (επίδειξη) ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

 

δ)  Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου/ Πιστοποιητικό παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (χορηγείται στον γονέα από το Νηπιαγωγείο που φοίτησε ο μαθητής). 

 

 

ε)  Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται πως ο κηδεμόνας ή όποιος άλλος ενήλικας που εκείνος ορίζει, αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του μαθητή (χορηγείται από το Σχολείο και θεωρείται σε ΚΕΠ- γνήσιο υπογραφής).

 

 

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΑΞΗ  

 

Για την εγγραφή των μαθητών σε άλλη τάξη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται υπηρεσιακώς από το σχολείο προέλευσης στο σχολείο προορισμού μέσω της διαδικασίας της μετεγγραφής.   

 

 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση. Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.