Αρχική Επικοινωνία GR EN

ΑρχικήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΣκοπός- Στόχοι

Σκοπός- Στόχοι

 

 

Σκοπός- Στόχοι

 

 

Το ιδιωτικό 1/θέσιο Νηπιαγωγείο της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, είναι μια περίπτωση σχολείου που λειτουργεί στη χώρα μας, το οποίο  εφαρμόζει δίγλωσσο πρόγραμμα γλωσσικής εκπαίδευσης (σε Αρμένικα και Ελληνικά), με σκοπό την ανάπτυξη γραμματισμού και στις δύο γλώσσες. Επιπλέον, αποδεδειγμένα συμβάλλει, στην πλήρη ένταξη των παιδιών Αρμένικης καταγωγής (από οικογένειες Ελληνοαρμενίων ή Αρμενίων μεταναστών) στην ελληνική κοινωνία από τη μια και στη διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας από την άλλη. Ταυτόχρονα, τηρείται απαρέγκλιτα το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμα που αφορά στην Αρμένικη γλώσσα, δίνει έμφαση στην καλλιέργεια και ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου στα Αρμένικα, στην Ιστορία της Αρμενίας, τη Θρησκεία, καθώς και στην καλλιέργεια και διατήρηση των πολιτισμικών στοιχείων και λαογραφικών παραδόσεων της χώρας.

 

 

Στο Νηπιαγωγείο μας, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε νέες και καινοτομίες διδακτικές πρακτικές.Το διδακτικό προσωπικό, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου Σχολείου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής για ποιοτικότερη εκπαίδευση. Έχει πολύ καλή συνεργασία με τους φορείς Εκπαίδευσης και είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι σχέσεις των μελλών της σχολικής κοινότητας είναι πολύ καλές και ο καθένας από τη θέση του επιτελεί το καθήκον του.

 

 

Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών και η ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών πετυχαίνονται σε υψηλό βαθμό. Σύμφωνα με τους στόχους του Νηπιαγωγείου τα νήπια έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους συνομήλικους, αλλά και με ενήλικες, μαθαίνουν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις, καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παράλληλα επιδιώκεται σ' αυτό η σταδιακή απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον και η ανεξαρτητοποίησή τους.

 

 

Επίσης σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού με την ενίσχυση έξι διαφορετικών τομέων ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι τομείς αυτοί είναι η σωματική ανάπτυξη, η αντιληπτική – αισθητηριακή ανάπτυξη, η επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη, η γνωστική ανάπτυξη, η συναισθηματική ανάπτυξη και η κοινωνική ανάπτυξη.

 

 

Στο νηπιαγωγείο μέσα από το παιχνίδι και την κοινωνική αλληλεπίδραση επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά βασικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις. Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, όπως προβλέπεται και από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική, υποστηρίζουν την ανάπτυξη των εξής βασικών ικανοτήτων:

 

α) την επικοινωνία

 

β) τη δημιουργική και κριτική σκέψη

 

γ) την προσωπική ταυτότητα και την αυτονομία 

 

δ) τις κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.